Terapi for alle

Nem og hurtig adgang til rådgivning og terapi


myMindWork terapeut, Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut

"Min erfaring er at vi mennesker kan overkomme mere end vi kan forestille os. Vi kan vokse og udvikle os livet igennem og komme godt ud af kriser. Det er ikke kriser i sig selv der er ødelæggende. Det er manglen på kontakt, når der er allermest brug for den, der er ødelæggende."


Online terapi og rådgivning


Vi har benyttet teknologien til vores fordel og gjort os mere tilgængelige for vores klienter.

Udover de traditionelle møder med klienten i terapirummet, tilbyder vi nu online møder og kontinuerlig kontakt via beskeder. Vi sparer på omkostningerne for lokaler og en del tid, som enhver terapeut bruger på det fysiske møde med klienten og bruger besparelsen til at tilbyde mere og billigere terapi til vores klienter.
Hvordan virker det


Før vi går i gang

For bedst at kunne møde dig og være sikre på at vi er de rigtige til at hjælpe dig med din problemstilling, har vi brug for nogle informationer fra dig.

Når du trykker på Start Online Terapi, kommer de felter frem, der skal udfyldes med information om din aktuelle situation og det der bringer dig her til os, samt kontaktinfo, nødvendig for at kunne skrive til hinanden og et telefonnummer til Mobile Pay.

Når vi går i gang:

Efter at du på din email har fået en bekræftelse på at myMindWork kan tage dig ind som klient, og du kan starte i terapi/rådgivning hos os, bliver der sendt en betalingsanmodning til det nummer du har oplyst i ovennævnte online formular.

Lige så snart myMindWork har registreret din indbetaling, kan du starte med at skrive ( gælder mailterapi), eller bestille din første session ( gælder chatsessioner, telefonsessioner og videosessioner).

Spørgsmål: 

Hvis du har nogen som helst spørgsmål, kontakt vores Kundeservice mellem kl. 9.00 - 21.00 alle dage.

Alle praktiske spørgsmål vil blive besvaret af Kundeservice, og spørgsmål vedrørende terapien, vil blive besvaret af terapeuten, så snart det er muligt for os.Muligheder med online terapi


Nogle kan bedst udtrykke sig i løbende dialog med terapeuten, hvad enten de skal tale sammen over telefonen, chatte, eller både kunne se og høre hinanden  til videosessioner. Andre foretrækker at have fred og ro til at reflektere over det, de deler med terapeuten. Nogle trives bedst med forudbestilte sessioner, og andre med at kunne skrive når de har behov eller mulighed  for det. Den ene kommunikationsform er ikke mere rigtig end den anden, men kan føles mere rigtig for den enkelte og det vigtigste er at vælge den form som umiddelbart virker til at give dig bedste forudsætninger for at udtrykke dig. Ens præferencer kan ændre sig over tiden, og der kan frit skiftes mellem mail, chat-, telefon-  og videosessioner ved bestilling af ny terapisession.

Mailudveksling

Denne kommunikationsform giver den største fleksibilitet med hensyn til tid og sted, og mulighed for at reflektere over de tanker, følelser, oplevelser der beskrives. Da du ikke har en direkte dialog med terapeuten, eller mulighed for også at benytte dig af den non-verbale kommunikation, er det nemmest at misforstå hinanden og derfor vigtigt at gøre opmærksom på det, da terapeuten ikke har mulighed for at observere og tolke dine reaktioner.

Chat-sessioner

Denne kommunikationsform giver dig mulighed for at have løbende dialog med terapeuten, og blive mødt her og nu. Chatsessionerne minder mest om den måde vi kommunikerer med hinanden nu om dage, via tekstbeskeder. Sessionerne varer 45 minutter og giver god tid til at arbejde med det du kommer med. Sessionerne skal forudbestilles og kræver at du møder op online, ved at benytte det tilsendte link, som giver adgang til det private chatrum. Der sendes ny link inden hver session. Sessionerne startes og afsluttes til tiden. I tilfælde af tekniske vanskeligheder, kontakt Kundeservice og hør om du i stedet kan benytte mail eller telefon på det aftalte tidspunkt. Du kan ikke aflyse en session grundet tekniske vanskeligheder mindre end 24 timer, inden sessionens start.

Telefon-sessioner

Denne kommunikationsform giver mulighed for løbende dialog i 45 minutter og på den måde ligner en almindelig terapisession. Den non-verbale kommunikation er til dels mulig, men ikke helt. Fornemmelsen af at være "sammen i rummet" er større end ved den skrevne kommunikation. Sessionerne skal forudbestilles og begynder og slutter til tiden. Det er vigtigt at sætte sig et sted, hvor du kan være uforstyrret og få mest muligt ud af din session. Sessionerne kan ikke aflyses/flyttes mindre end 24 timer inden sessionens start, uanset årsagen. Du har dog mulighed for at sende en mail i stedet.

Video-sessioner

Det er det tætteste du kommer på traditionel terapi og giver mulighed for en del non-verbal kommunikation, dog uden at du behøver forlade dine trygge omgivelser. Du kan i højere grad have en fornemmelse af at være "sammen i rummet", og komme tættere på den nærhed som i sig selv er virksom, i den traditionelle face-to-face terapi. Risikoen for at misforstå hinanden er mindst, og ordenes virkning er størst når de bliver understøttet af kropssproget. Sessionerne starter og slutter til tiden, og du får tilsendt ny link, inden hver session. Sessionerne kan ikke aflyses mindre end 24 timer før sessionens start, uanset årsagen. Du har dog mulighed for at sende en mail i stedet.


Angst og frygt

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

Angst og frygt har altid eksisteret og har haft stor betydning for menneskets overlevelse.

Frygten advarer os og hjælper med at undgå mange ubehagelige og farlige situationer, da vi ved at lytte til frygten og ved hjælp af den energi der mobiliseres i kroppen når vi er bange, kan fjerne os fra eller bekæmpe truslen.

Læs videre.

Når det er tale om angst, registrerer kroppen at der er fare på færde, og kommer i alarmberedskab, dog uden at der er en håndgribelig trussel der kan findes og bekæmpes. Kampen går ud på at bekæmpe symptomerne, lade være med at bekymre sig, lade være med at være nervøs, stoppe tankemylder, dulme det kropslige ubehag og lignende.

 


Hvor frygten for noget bestemt frigør energi til at handle aktivt og målrettet, er angsten paraliserende. Energien forbliver i personen selv og der opleves en konstant anspændthed, koncentrationsbesvær, overfølsomhed over for støj og høje lyde, søvnbesvær og ubehag i kroppen. Generaliseret angst er kendetegnet ved mange bekymringer, forestillinger om hvad der kan ske og hvordan det kan overkommes. Bekymringerne vedrører typisk alt fra familien, arbejdet og om personen kan leve op til sit ansvar, børnenes velbefindende, økonomi. Personens aktuelle situation kan for andre virke langt fra så slem, som personen der lider af angst selv oplever den. Hvor en anden hurtigere ville finde handlemuligheder og i det hele have tillid til at kunne overkomme situationen, oplever en person der lider af angst hjælpeløshed og fastlåshed. Selv om kroppens reaktion er for overdreven i forhold til personens aktuelle situation, er det vigtigt at lytte til kroppen og finde ud af hvad den virkelige trussel er. Hvilke erfaringer har gjort så stort indtryk, at personen forventer negativt udfald, selv om den nutidige situation ikke er helt så håbløs?

Hvordan oplever personen sig selv i situationen og er de manglende handlemuligheder reelle eller kroppens erindring om en lignende situation, hvor personen har oplevet sig magtesløs. Det kan være undertrykte følelser og impulser, som gerne vil ud. Impulser, personen gerne vil handle på, men af gammel vane eller frygt holder tilbage og føler sig magtesløs som følge deraf. Det er nogle eksempler på hvad angsten kan handle om. Alles erfaringer og måden de bearbejdes og huskes på er forskellige og ved at arbejde med egen historie og de leveregler, der har gjort dig til den du er i dag, kan du finde ud af hvorfor du reagerer som du gør.

Skjul igen Del med andre Tal om angst


Livet med angst
- at leve eller at overleve

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

Livet med angst kan hurtigt komme til at handle om bare at overleve. Livet mister sine mange nuancer. Opmærksomheden bliver fanget af alt det, der kan blive potentielt truende. At overleve kræver hurtige vurderinger, beslutninger og reaktioner. Vurderingerne bliver forsimplet, da det kun er visse dele af informationen der har betydning.

Læs videre.

Alt det som er ukompliceret, smukt, og i den sidste ende ville være givende og nuancere ens verdensbillede, bliver ikke tillagt nok opmærksomhed. Kun at fokusere på potentielle trusler ændrer ens samlede verdensbillede. Når valg og interaktioner med omverdenen er baseret på negative forventninger, bliver tilværelsen mere forudsigelig, men uden så meget glæde.  At forvente, frygte og forhindre det værste, gør personen overvældet af negative indtryk, hvilket gør følelsen af hjælpeløshed større og behovet for at blive ved med at bekymre sig og være på forkant med de frygtede katastrofer større.  For det meste vælger vi selv hvad vi gerne vil fokusere på, men ikke altid.

I en anspændt tilstand, hvor det er angsten og nødvendigheden af at lokalisere faren der styrer opmærksomheden, bliver de ting der er mest afgørende for overlevelse i fokus. Vi er prædisponerede til at være opmærksomme på dem, men et hypersensitivt system reagerer på negative indtryk uden at bearbejde dem og slipper ikke det der er ligger udenfor ens kontrol, og som derfor ikke kan findes en løsning på.  Et liv med angst og liv uden angst, kan sammenlignes med en tur i parken alene om natten og om dagen. 

Om natten vil lyde, pludselige bevægelser, forbipasserende og deres ansigtsudtryk og bevægelser være i fokus. Opmærksomheden vil være skærpet og kroppen anspændt og klar til at reagere.  Om dagen vil synligheden være større, man vil måske kunne mærke solens varme på huden, duften af græs, legende børns stemmer, en løbers skridt på vejen, en hunds gøen. Alle indtryk registreres, ikke kun de alarmerende, og turen er mere fornøjelig. Kroppen er levende og følende, men ikke anspændt og klar til kamp eller flugt.  Angstniveauet bestemmer hvor meget information der modtages fra omgivelserne og hvad der fokuseres på.  Det er vigtigt at øge opmærksomheden på tankeprocesserne og tjekke om de gamle strategier stadigvæk tjener deres formål. Bruges der meget energi på at undgå situationer, som ikke er nær så ubehagelige som forestillingerne om dem? Bruges energien til at kontrollere kroppen og prøve at komme ud af den aktuelle tilstand, øges ubehaget og følelsen af kontroltab. Når tilstanden accepteres, bliver det nemmere at registrere og betragte processen og samtidigt minde sig selv om at det er et automatiseret mønster, som ikke behøves længere. 

Skjul igen Del med andre Tal om angst


Få gode råd med på vejen og hold dig opdateret

- med Nyheder & Blogs fra myMindWork -

Vælg et eller flere emner der interesserer dig og du får mail når vi har nyt på siden omkring de relevante emner

Giv mig gode råd

Skjul formen igen Del med andre


Perfektionisme og angst

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

" Når du ikke tør fejle, tør du ikke handle". 

Når man er nødt til, men ikke tør handle, er det svært at finde en udvej og afslutte den pinefulde situation. At føle sig fastlåst og tilsyneladende uden acceptable handlemuligheder øger tendensen til at bekymre sig og forestille sig konsekvenser af ens manglende handlinger. 

Læs videre.

Flere katastrofetanker og bekymringer for ikke at have en tilfredsstillende løsning, ikke at gøre det godt nok, ikke opfylde krav og forventninger vil øge følelsen af at være hjælpeløs. Perfektion, frygten for at fejle og generaliseret angst er tæt forbundne. Og ikke kun generaliseret angst, også socialfobi. Når kun det bedste er godt nok og det bedste i dette tilfælde er en illusion, er det svært at præsentere noget for omverdenen, uden at frygte at blive kritiseret, fejlbedømt og komme til at skamme sig. Når kun det perfekte er godt nok til at blive vist frem, er det svært at være sammen med andre som det menneske man er. Et menneske som grundet sin opvækst, traumaer eller fatale fejl har svært ved at acceptere det evigt eksisterende risiko for at fejle, føler sig udsat sammen med andre. Bare det at vise sig indebærer en risiko for at blive misforstået, gjort forkert, kritiseret, komme til at føle sig utilstrækkelig og skamfuld. Dette undgås for enhver pris. Og prisen er ret høj.  Perfektionisten bruger meget energi på at undgå at lave fejl, men laver ubevidst den samme fejl igen og igen, på trods af sin trænede evne til fejlfinding. 

Perfektionisten, den nådesløse dommer, sætter ikke spørgsmål ved fejlen i at lave en urealistisk målsætning.  Er det realistisk og overhovedet rimeligt at forvente og kræve at et menneske kun leverer fejlfri resultater? Er det rimeligt at kritisere alt andet end perfekt resultat?  Et menneske som ikke må fejle, lære af og udvikle sig gennem sine fejl, er frataget muligheden for at leve et frit liv.  Når kravet er perfektion, er sandsynligheden for ikke at komme i mål og føle sig utilstrækkelig ret stor.

Perfektionisten har sjældent om nogensinde følt sig god nok, og at påbegynde projekter, som kommer til at mislykkes, er forbundet med ubehag, modstand, hjælpeløshed og angst.  Når alt kan og bør gøres bedre, er det efterhånden blevet en selvfølge at perfektionisten i sidste ende vil gøre sig selv tvivlende og hjælpeløs. 

Angsten der så kommer, vækker perfektionisten, men bliver af mange opfattet som en uvelkommen forstyrrelse og svaghedstegn.  I dette tilfælde er angsten et bevis på at personen, trods sine fejlslagne forsøg på at have det godt med sig selv, også registrerer at der er grund til bekymring og brug for handling.  Krævende, urealistiske projekter, som med stor sandsynlighed vil mislykkes, da alt kan gøres bedre, eller som kræver for store ofre, er til fare for personen. 

 

Både selvtilliden og selvværdet lider under denne ukærlige måde at behandle sig selv på. Selv om det kan stride mod alt, tidligere lært, er angsten ikke en fejl der bare skal rettes op, uden at forstå dens funktion. At tage sin angst seriøst er at tage sig selv seriøst og lære en kærligere måde at tage sig af sig selv på. En sund selvkærlighed kræver ingen toppræstationer.  

Skjul igen Del med andre Tal om angst


Forældre med angst

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

Angst påvirker forældrestilen og derigennem børns måde at tackle angst på.

Bekymringer er en normal del af forældreskabet. Især førstegangsforældre kan nikke genkendende til dette. En førstegangsforælder bekymrer sig om barnet har sovet nok, spist nok, er i vuggestuen for mange timer om dagen, er glad for at gå i institution, fungerer godt socialt og en del andet.

Læs videre.

Med tiden bliver forælderen mere sikker i sin rolle, lærer barnet at kende og har nemmere ved at vurdere om barnet trives og tilpasse sine handlinger barnets behov.  Når bekymringerne ikke hører op og forælderen begynder at tro på at uanset hvad der bliver gjort, vil bekymringerne aldrig høre op, er det vigtigt at kigge nærmere på familiedynamikken.  En forælder overvældet af bekymringer har svært ved at vælge nødvendige handlingsstrategier. Uden at opdage det og i bedste mening, reagerer forælderen på sin egen frygt og ikke på barnets udspil. For at dæmpe sin angst vil forælderen være tilbøjelig til at fixe barnet. Barnet selv bliver ikke beroliget af at blive fixet og føler sig ikke mødt. Forælderen overbeskytter og kontrollerer barnet eller trækker sig og ikke yder den støtte, vejledning og beskyttelse barnet har brug for. En forælder med angst kan således komme til at over- eller underinvolvere sig. 

Når barnet er angst og gerne vil undgå en situation, for eksempel at lege hjemme hos andre uden at forældrene er med, vil forælderen prøve at hjælpe ved at undgå disse situationer og dermed ubevidst kommer til at bekræfte barnet i at situationen er farlig og skal undgås. Det er vigtigt at anerkende børns følelser, og at hjælpe dem med at udvikle handlestrategier og troen på at de kan klare sig i de situationer, de er bange for. Når forælderen selv foretrækker undgåelse, er det naturligvis svært at lære barnet andre handlestrategier. Undgåelse bliver på den måde en del af barnets reaktionsmønster og manglende tro på at kunne overkomme forhindringer skaber mere angst og mere undgåelse.  Selv når børn ikke får en masse formaninger, kan de på egen krop mærke angstniveauet i hjemmet. Deres nysgerrighed og lysten til at opleve verden på egen hånd hæmmes. De kan blive klyngende og ængstelige og prøve at undgå situationer de forbinder med stress, angst og ubehag.

 


Det er en svær, men ikke uoverkommelig situation. Forælderen som i bedste overbevisning handler på sin frygt, vil få mere glæde ud af at opdage og undersøge egne handlingsmønstre og bagvedliggende behov, end ved at prøve at fixe problemerne. Kun at fixe problemerne giver ikke den ønskede beroligelse, eller i bedste fald kun kortvarigt, og en forælder der ikke selv er rolig, har automatisk svært ved at berolige sit barn. Det kan give skyldfølelser, afmagtsfølelser og føre til yderligere strategier og handlinger, dog uden at målet opnås. Man kan kalde det en symptombehandling. Roen kommer ikke nødvendigvis af handling. Klarhed og målrettet handling kommer, når organismen har faldet til ro og opmærksomheden ikke kun er rettet udadtil, men lige så meget indadtil. 

Skjul igen Del med andre Tal om angst


Mindfulness og Angst

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

Hvorfor er mindfulness god når man har angst?

Mindfulness betyder at være i nuet, være til stede i det nuværende øjeblik, sanse og registrere hvad der sker i og omkring, uden at evaluere vurdere.  

Læs videre.

Angst er kendetegnet ved at tankerne kredser om hvad der kunne ske, måske noget der allerede er sket og frygtes skal ske igen.  Det der er sket i fortiden er allerede passeret og kan ikke beskyttes imod lige nu og her, og det der frygtes i fremtiden, bliver måske aldrig en realitet. Beslutningerne der træffes på baggrund af det der allerede er sket eller kunne ske, er ikke nødvendigvis brugbare i nutiden.

Mindfulness hjælper, fordi opmærksomheden holdes på fænomenerne og det sansede i nuet.

En enkel mindfulness øvelse:

Brug dine sanser og fokuser på tre ting, du ser, hører, mærker, lugter og smager.

Træk vejret langsomt og dybere end du plejer. Ret opmærksomheden mod det du lige nu sanser med dine 5 sanser:

1. Hvad kan du høre ( tikkende ur på væggen, trafikken udenfor, kaffemaskinens summen)

2. Hvad kan du se ( et billede på væggen, en vase på bordet, en kop på bordet)

3. Hvad kan du mærke ( stolen du sidder på, gulvet under dine føder, fornemmelsen af din bløde på kroppen)

4. Hvad kan du lugte ( duften af kaffe i din kop, sæbeduften fra dine hænder, blomsten i vasen)

5. Hvad kan du smage ( kaffen, æblet, tyggegummi)

Øvelsen er enkel, men det er mere en regel end undtagelse at du til at starte med vil have svært ved at udføre den, uden at tankerne flyttes fra nuet til noget andet. Når det sker, registrer det og fokuser igen på det du sanser i nuet.  

Skjul igen Del med andre Tal om angst


Din krop kalder på dig
flygt ikke, kæmp ikke - træk vejret

Skrevet Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut - vp@mymindwork.com

Når vi er stressede og ængstelige, trækker vi vejret overfladisk og måske endda hyperventilerer. Vi trækker vejret på samme måde, som vi ville gøre hvis vi var i fare. Kroppen er alarmeret og vi er klar til kamp eller flugt. Hvis vi bliver ved med at trække vejret overfladisk, vil vi blive ved med at mærke angsten og afmagten.

Læs videre.

Det er ikke muligt at flygte fra sin egen krop eller bekæmpe den, uanset hvor rart det kunne tænkes at være i en situation hvor den har sit eget liv. Og jo mere vi prøver, mere vil angsten tage til. "Kroppen"/ vi har behov for at blive beroliget og taget hånd om, roligt, nænsomt og sikkert, som man ville tage sig af et forskrækket barn.

Træk vejret roligt, regelmæssigt og dybt. Det er bedst at sidde oprejst, sænke skuldrene og hvile armene på armlænet.

- Træk langsomt og kontrolleret  vejret gennem din næse og helt ned i maven, i 4 sekunder.

- Hold vejret i 2 sekunder.

- Pust langsomt ud gennem munden i 4 sekunder.

- Vent et par sekunder og gentag øvelsen.

Det er en god ide at lave øvelsen når du er afslappet og vide at du har teknikken på rygraden og kan bruge den, når du mærker ubehag og har behov for at blive beroliget.

Skjul igen Del med andre Tal om angstVi tilbyder - pakker & priser


Vi tilbyder 4 forskellige terapipakker, som giver dig mulighed for at vælge den kommunikationsform, du foretrækker.


Mail Terapi

 • Du kan skrive mails til din terapeut når du har behov for det. 
 • Alle dine mails bliver læst, reflekteret over og du får svar en gang i døgnet. 

Chat Terapi

 • Du får mulighed for at bestille op til en chatsession om ugen, af 45 min. varighed. 
 • Som førstegangsbruger udfylder du formularen og booker den første session i kalenderen. Derefter bestiller og betaler du på ugebasis, alt efter behov og aftalen med din terapeut. 
 • Sessionerne kan aflyses og tiden ændres op til 24  timer inden sessionens begyndelse. 
 • Du får tilsendt et link, som giver dig adgang til det beskyttede chatportal og bliver sendt 1 time inden den aftalte sessions start. 

Telefon Terapi

 • Du får mulighed for at bestille op til en telefonsamtale om ugen, af 45 min. varighed.
 • Som førstegangsbruger udfylder du formularen og booker den første session i kalenderen. Derefter bestiller og betaler du på ugebasis, alt efter behov og aftalen med din terapeut. 
 • Sessionerne kan aflyses og tiden ændres op til 24  timer inden sessionens begyndelse.
 • På det i kalenderen reserverede tidspunkt, vil du blive ringet op af terapeuten.

Online Video

 • Du får mulighed for at bestille op til en videosession om ugen, af 45 min. varighed.
 • Som førstegangsbruger udfylder du formularen og booker den første session i kalenderen. Derefter bestiller og betaler du på ugebasis, alt efter behov og aftalen med din terapeut. 
 • Sessionerne kan aflyses og tiden ændres op til 24  timer inden sessionens begyndelse.
 • Du får tilsendt et link, som giver dig adgang til det beskyttede videoportal og bliver sendt 1 time inden den aftalte sessions start.

Spørgsmål vedr pakker kan altid stilles til kundeservice i nedre højre hjørne.Walk & Talk terapi ( individuelle sessioner)


Walk &Talk terapi er en terapiform, hvor kroppen og sindet arbejder sammen.

Det er en proces, hvor du skridt for skridt bevæger dig væk, fra det sted hvor du føler dig fastlåst, ved hjælp af naturens og din egen kraft. Det kan være du er låst fast i en livsstil, en rolle, et job, et parforhold, et uønsket handlemønster. Vi starter det sted, hvor du er lige nu og her, får fat i følelser og længsler, mekanismer der holder dig tilbage og ressourcer til at bevæge dig videre i den retning du ønsker at gå i.

me

Hvordan foregår det?

- Vi tager ture ude i naturen i et tempo du selv bestemmer ved sessionens start.

- Sessionen starter med en kropstjek og opmærksomhed på det der optager dig lige her og nu og som vi skal tale om i løbet af sessionen.

- Ved sessionens afslutning laver vi igen en kropstjek og samler op på de opdagelser du har gjort dig under sessionen.

Hvor?

Sessionerne foregår i Naturcentret Vestamager

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-amager/

Pris

- 1 gang om ugen ( 1199 kr/md)

- 2 gange om måneden ( 600 kr/md)

- 1 gang om måneden ( 400 kr/md)

At være i naturen er i sig selv meditativt og mens du er i terapi, indlærer du en ny sund vane at arbejde med fastlåshed på, som du på sigt vil kunne integrere i dit liv og selv bruge, når du ikke længere er i terapi.

Kontakt os på tlf.nr. 93937292 og hør mere.Om Os


Vi har benyttet teknologien til vores fordel og gjort os mere tilgængelige for vores klienter. Udover de traditionelle møder med klienten i terapirummet, tilbyder vi nu online møder og kontinuerlig kontakt via beskeder. Vi sparer på omkostningerne for lokaler og en del tid, som enhver terapeut bruger på det fysiske møde med klienten og bruger besparelsen til at tilbyde mere og billigere terapi til vores klienter.

Vores vision: At værne om sin psykiske velvære er det samme som at værne om den fysiske. Den del er i dag desværre nedprioriteret. Ventetider, priser og den fejlagtige tendens til at forbinde psykoterapi med sygdom, gør at den psykiske velvære ofte bliver tilsidesat. Vi har skabt et alternativ, der gør det nemmere for flere at prøve terapi og rådgivning fra en professionel og vedligeholde sin psykiske sundhed.

me

Vedrana Piil, Exam. Psykoterapeut

"Min erfaring er at vi mennesker kan overkomme mere end vi kan forestille os. Vi kan vokse og udvikle os livet igennem og komme godt ud af kriser. Det er ikke kriser i sig selv der er ødelæggende. Det er manglen på kontakt, når der er allermest brug for den, der er ødelæggende."
Jeg tilbyder individuel terapi, med afsæt i gestaltterapi og mindfullness. Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret form for psykoterapi, med udgangspunkt i dig, dine omgivelser og din oplevelse af verdenen. Terapien handler om at blive mere bevidst om de følelser, som er blevet undertrykt eller maskeret af andre følelser, ressourcer og behov. Ved at blive mere bevidst om hvem du er, lærer du også at acceptere og stole på dine følelser. Du opdager automatiserede og uhensigtsmæssige mønstre i nuet, som forhindrer dig i at handle ud fra dine inderste ønsker og ud fra dine personlige værdier. For at støtte dig i din proces, møder jeg dig med empati, forståelse og ubetinget accept af den måde du møder verden på. Sammen undersøger vi de fænomener der viser sig og har betydning for de valg du træffer.

  myMindWork ApS - Telefon nr. +45 9393 7292 - Email: admin@mymindwork.com